KHU ĐÔ THỊ KOSY BẮC GIANG

Tên dự án: Khu đô thị Kosy Bắc Giang

Vị trí: Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 23,3ha

Tổng vốn đầu tư: 295 tỷ đồng

Quy mô dân số: 3.500 người

Danh mục: